BelépésNaptár

június 2022
H K SZ CS P SZ V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Köszönjük!

Térkép


Diósgyőri Görög Katolikus Templom nagyobb térképen való megjelenítése

Statisztika

Az Egyházközségi oldal indulása:
2007. május

2007. október 29. óta:

látogatónk volt.

---
 

a nagyszombat esti nagy alkonyati zsolozsmán Bazil liturgiával

 

Pap (bezárt királyi ajtóval, az oltárnál, teljes liturgikus díszben): Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép:Ámen.

         Jertek imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

         Jertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

         Jertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, * a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

 

A pap az ikonosztázion előtt halkan mondja az esti papi imákat.

 

103. zsoltár

Áldjad, én lelkem, az Urat, * Uram, Istenem, fölötte fölséges vagy! * Dicsőítésbe és ékességbe öltöztél, * köntösként világosságot öltöttél magadra, * kiterjeszted az eget, mint sátortetőt. * Ki befödöd vizekkel annak felső részeit; * ki felhőket teszel fogatoddá, * ki a szelek szárnyain jársz. * Angyalait szélvésszé teszi, * és szolgáit égető tűzzé. * Ki a földet szilárd alapra helyezted, * nem fog ingadozni örökkön örökké. * A vízmélység öltözet gyanánt födte azt, * a hegyeken vizek állottak. * Feddésed elől elfutottak, * mennydörgésed szavától megijedtek. * A hegyek fölemelkedtek, a völgyek alászállottak * azon helyre, melyet nekik alapítottál. * Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, * és nem térnek vissza a földet elborítani. * Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, * a hegyek között folynak a vizek. * Iszik azokból minden mezei vad, * szomjasan utánuk sóvárognak a vadszamarak. * Azok mellett fészkelnek az égi madarak, * a kősziklák közül szózatot adnak. * Fönséges hajlékodból megöntözöd a hegyeket, * műveid gyümölcsével jóllakik a föld. * Füvet sarjasztasz a jószágnak, * és kalászokat az emberek szolgálatára, * hogy kenyeret termeljenek a földből, * és bor vidámítsa az ember szívét, * hogy arcát olajjal derítse föl, * és kenyér adjon erőt az ember szívének. * Teleszívják magukat a mező fái * és a Libanon cédrusai, melyeket ültetett. * Ott raknak fészket a madarak, * tetejükön tanyázik a gólya. * A magas hegy a szarvasok, * a szikla a nyulak menedéke. * A Holdat időmértékül teremtette, * a Nap ismeri lenyugtának idejét. * Sötétséget támasztasz és éj van. * Leple alatt mind kimennek az erdei vadak, * a prédáért ordító oroszlánkölykök, * melyek az Istentől várják étküket. * Fölkel a Nap, s ők összegyűlnek, * és tanyáikon szenderegnek. * Kimegy az ember munkájára és dolgára napestig. * Mily nagyszerűek a te műveid, Uram! * Bölcsességedben alkottál mindent, * betöltik a földet teremtményeid. * Ez a nagy és széles öblű tenger, * hemzseg benne számtalan élőlény, * a kicsiny állatok a nagyokkal. * Ott járnak a hajók, s a cethal, * melyet azért alkottál, hogy játszadozzon benne. * Mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. * Te adsz nekik, ők gyűjtenek, * ha megnyitod kezedet, mindnyájan betelnek jóságoddal. * De ha elfordítod arcodat, megrendülnek, * ha megvonod leheletüket, kimúlnak és a porba visszatérnek. * Ám ha kiárasztod Lelkedet, életre kelnek, * és megújítod a föld színét. * Legyen az Úré a dicsőség mindörökké! * Lelje örömét műveiben az Úr, * aki rátekint a földre és megrendíti azt, * a hegyeket megérinti és füstölögnek. * Énekelni fogok az Úrnak életemben, * zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. * Legyen kellemes számára beszédem, * én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. * Fogyjanak el a bűnösök a földről, * és a gonoszok úgy, hogy ne is legyenek! * Áldjad, én lelkem, az Urat!

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! (3x)

Pap (a zárt királyi ajtó előtt): Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Szentséges főpásztorunk, N. pápáért, Istenszerető N. metropolitánkért, N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked Uram!

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

 

1. hang

Uram, tehozzád kiáltok, *hallgass meg engem; *figyelmezz imádságom hangjára, *midőn tehozzád kiáltok; *’hallgass meg engem, Uram!

Igazodjék fel az én imádságom, *mint a tömjénfüst a te színed elé, *kezeimnek fölemelése *esti áldozat gyanánt! *’Hallgass meg engem, Uram!

 

A MI ESTI IMÁDGAINKAT * fogadd el, szent Urunk, * és add meg bűneink bocsánatát, * ki a felmadást *’ kinyilatkoztattad nekünk!

 

KERÜLJÉTEK MEG NÉPEK A SIONT, * és vegyétek körül falait, * dicsérjetek az ott halottaiból föltámadott Üdvözítőt, * mert ő a mi Istenünk, *’ aki bűneinkből megváltott minket!

 

JERTEK, Ó NÉPEK, * énekeljük, és leborulva imádjuk Krisztust,* dicsőítvén az ő halottaiból való felmadását; * mert ő a mi Istenünk, *’ ki a világot megváltotta a gonosznak álnoktól!

A TE KÍNSZENVEDÉSED ÁLTAL, Krisztus* a mi szenvedésünktől megszabadultunk * és a te feltámasod által* az enyészettől megmenekültünk; *’ Urunk, dicsőség ked!

MA AZ ALVILÁG SÓHAJTVA KIÁLTJA: * Jobb lett volna nekem, * ha nem fogadtam volna be Mária szülöttjét; * ki hozzám leszállva hatalmamat szétrombolta, * az érckapukat összetörte; * és a fogva tartott lelkeket, * Isten lévén fölmasztotta. * Dicsőség a te keresztednek, Uram, *’ és a te föltámadásodnak!

 

MA AZ ALVILÁG SÓHAJTVA KIÁLTJA: * Megtört a hatalmam, * egy halottat fogadtam be, mint bármely holtat, * de semmiképpen nem bírom magamnak megtartani, * elveszítem őt a többivel együtt, * akiken már uralkodtam. * Voltak nekem halottaim ősidőktől fogva, * ő viszont mindet föltámasztotta. * Dicsőség a te keresztednek, Urunk, *’ és a te föltámadásodnak!

 

MA AZ ALVILÁG SÓHAJTVA KIÁLTJA: * Megszűnt a hatalmam; * a pásztort keresztre feszítették, * ő pedig Ádámot fölmasztotta. * Akiken uralkodtam, azokat most elvesztettem. * Kiket elnyeltem, míg erős voltam, * most mind kibocsátottam. * Kiürítette a sírokat a megfeszített, * erőtlen lett a halál hatalma. * Dicsőség a te keresztednek, Urunk, *’ és a te föltámadásodnak!

 

Dicsőség…6. hang

A MAI NAP ELŐKÉPÉT MUTATTA a nagy Mózes, * amikor titokzatosan erre utalt: * „És megáldotta az Isten a hetedik napot”; * mert ez az áldott szombat, * ez a megnyugvás napja, * melyen az Isten egyszülött Fia minden munkától megpihent, * mert midőn gondviselésszerű halálát elszenvedte, * a szombati nyugalmat testileg megtartotta, * de aztán visszatért arra, ami előbb volt, * nekünk föltámadásával örök életet ajánkozva, *’ mint egyetlen jóságos és emberszerető.

 

Most és… 1. hang

AZ EMBERI NEMBŐL KISARJADZOTT dicsőségét e világnak, * az Istennek szüjét, * a mennynek ajtaját, * az angyalok dicséretét, és a hívek büszkegét: * Szűz Máriáténekeljük, * mert ő lett az Istenség ege és hajka. * Ő törte meg a régi ellenkezést, * ő hozott két nekünk, * és a mennyországot megnyi előttünk. * A hitnek ezt az erősgét bírván, * védelmezőnk van a tőle született Urunkban. * Bízzatok tehát, bízzatok Istenpei; *’ mert ő legyőzi az ellenséget, mint eteljes!

 

Körmenet felonban tömjénezővel és evangéliumos könyvvel, a kis bemenet imáját mondva.

Pap: Bölcsesség igazhívők!

 

Nép: Enyhe világossága, * a szent és boldog, * és halhatatlan * mennyei Atya isteni dicsőségének, * Jézus Krisztus! * Eljövén a Napnak lenyugvásához * és látván az esteli fényt; * áldjuk az Atyát * s a Fiút, és a Szentlélek Istent! * Mert te méltó vagy, * hogy minden időben, * szent hangon énekeljünk tenéked, * Isten fia, * ki éltet adsz a világnak; * miért is ez a világ dicsőít téged.

 

Kivonulás könyvének olvasása (13,20-15,19)

 

Elővers: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőségesen fölmagasztaltatott.

Dániel könyvének olvasása (3,1-88)

 

Elővers: AZ URAT ÁLDJÁTOK, * és magasztaltok őt *’ mindörökké!

 

Pap:Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép:Ámen.

 

Nép: Akik Krisztusban * keresztelkedtetek, * Krisztusba öltözködtetek. *’ Alleluja! (3x)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen. Krisztusba öltözködtetek. *’ Alleluja!

Akik Krisztusban * keresztelkedtetek, * Krisztusba öltözködtetek. *’ Alleluja!

 

Pap:Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen, 8. hang

Kántor: Az egész föld imádjon téged és énekeljen néked, * s mondjon dicséretet a te nevednek!

Nép: Mondjon dicséretet a te nevednek!

Pap:Bölcsesség!

Felolvasó:Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének olvasása (6,3b-11)

Pap:Figyelmezzünk!

Felolvasó: „Testvérek…”

Pap:Békesség néked! Bölcsesség, Figyelmezzünk!

Alleluja helyett prokimen, 7. hang, mialatt a papság (és a templom) fehérbe öltözik.

Nép: Keljföl Isten, * ítéld mega földet, * mert te örökségül *’ rod a nemzeteket!

Elővers: Isten megáll az istenek gyülekezetében, és ítéli abban az isteneket.

Elővers: Meddig ítélkeztek álnokul, meddig pártoljátok a bűnösöket?

Elővers: Védjétek meg az árva és a szűkölködő jogát, szolgáltassatok igazságota megalázottnak és a szegénynek!

Elővers: Mentsétek meg a nyomorgót és a szegényt, és szabadítsátok ki a bűnös kezéből!

Elővers: De ők nem tudják ezt és nem értik, sötétségben járnak, rendüljön meg a föld minden alapja.

Elővers: Én mondtam: istenek vagytok és a Magasságbeli fiai mindnyájan, mégis meghaltok mint emberek, és mint a főemberek bármelyike, elhullotok.

Pap:Bölcsesség, igazhívők! Hallgassuk a szent evangéliumot, szent Máté evangéliumának olvasása! (Mt 28, 1-20)

Nép: Dicsőség néked, Uram!

Evangélium.

Nép: Dicsőség néked, Uram!

Tovább a szokott módon Szent Bazil liturgiája.

Kerub-ének helyett 8. hang, mintadallam:

HALLGASSON * MINDEN EMBERI TEST, * és félve és rettegve álljon, * és semmi földit magában ne gondoljon. * Mert a kilyok Királya * és az uralkodók Uralkodója jön, * hogy magát feláldozza, * és a veknek eledelül adja. **

Nagy bemenet.

Előtte mennek az angyali rendek, * az összes Kezdetek és hatalmak, * a sokszeKerubok és a hatszárnyú Szeráfok, * arcukat elfödve és ezen éneket hangoztatva: * Alleluja, alleluja, alleluja.

 „Valóban méltó…” helyett a kánon IX. irmosza:

Amboni ima után lítiai kenyéráldás:

Pap:Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép:Uram irgalmazz!

Pap: ÚR JÉZUS KRISZTUS Istenünk, ki az öt kenyeret megáldottad és vele ötezer embert megelégítettél, magad Uralkodónk, áldd meg ezen kenyereket, búzát, bort, és olajat is! Szaporítsd meg mindezeket e községben (városban) és az egész világon és a belőlük ízlelő híveket szenteld meg. Mert te vagy, ki mindent megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítést zengünk, kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép:Ámen.

Pap (tömjénezve az ajánlatokat): Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké!

Nép: Áldott legyen az Úr neve mostantólmindörökké!

Áldott legyen az Úr neve * mostantólmindörökké!

Elbocsátó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYPÉNTEK ESTE

A SÍRBATÉTELI NAGYVECSENYÉN

 

Pap (epitrachelionban, a bezárt királyi ajtó előtt):

Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép:Amen.

         Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked!

         Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el, és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

         Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!(3x)

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

         Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

         Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

         Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Pap:Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép:Amen.

         Uram, irgalmazz! (12x)

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

         Jertek imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

         Jertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

         Jertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, * a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

 

103. zsoltár

Áldjad, én lelkem, az Urat, * Uram, Istenem, fölötte fölséges vagy! * Dicsőítésbe és ékességbe öltöztél, * köntösként világosságot öltöttél magadra, * kiterjeszted az eget, mint sátortetőt. * Ki befödöd vizekkel annak felső részeit; * ki felhőket teszel fogatoddá, * ki a szelek szárnyain jársz. * Angyalait szélvésszé teszi, * és szolgáit égető tűzzé. * Ki a földet szilárd alapra helyezted, * nem fog ingadozni örökkön örökké. * A vízmélység öltözet gyanánt födte azt, * a hegyeken vizek állottak. * Feddésed elől elfutottak, * mennydörgésed szavától megijedtek. * A hegyek fölemelkedtek, a völgyek alászállottak * azon helyre, melyet nekik alapítottál. * Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, * és nem térnek vissza a földet elborítani. * Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, * a hegyek között folynak a vizek. * Iszik azokból minden mezei vad, * szomjasan utánuk sóvárognak a vadszamarak. * Azok mellett fészkelnek az égi madarak, * a kősziklák közül szózatot adnak. * Fönséges hajlékodból megöntözöd a hegyeket, * műveid gyümölcsével jóllakik a föld. * Füvet sarjasztasz a jószágnak, * és kalászokat az emberek szolgálatára, * hogy kenyeret termeljenek a földből, * és bor vidámítsa az ember szívét, * hogy arcát olajjal derítse föl, * és kenyér adjon erőt az ember szívének. * Teleszívják magukat a mező fái * és a Libanon cédrusai, melyeket ültetett. * Ott raknak fészket a madarak, * tetejükön tanyázik a gólya. * A magas hegy a szarvasok, * a szikla a nyulak menedéke. * A Holdat időmértékül teremtette, * a Nap ismeri lenyugtának idejét. * Sötétséget támasztasz és éj van. * Leple alatt mind kimennek az erdei vadak, * a prédáért ordító oroszlánkölykök, * melyek az Istentől várják étküket. * Fölkel a Nap, s ők összegyűlnek, * és tanyáikon szenderegnek. * Kimegy az ember munkájára és dolgára napestig. * Mily nagyszerűek a te műveid, Uram! * Bölcsességedben alkottál mindent, * betöltik a földet teremtményeid. * Ez a nagy és széles öblű tenger, * hemzseg benne számtalan élőlény, * a kicsiny állatok a nagyokkal. * Ott járnak a hajók, s a cethal, * melyet azért alkottál, hogy játszadozzon benne. * Mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. * Te adsz nekik, ők gyűjtenek, * ha megnyitod kezedet, mindnyájan betelnek jóságoddal. * De ha elfordítod arcodat, megrendülnek, * ha megvonod leheletüket, kimúlnak és a porba visszatérnek. * Ám ha kiárasztod Lelkedet, életre kelnek, * és megújítod a föld színét. * Legyen az Úré a dicsőség mindörökké! * Lelje örömét műveiben az Úr, * aki rátekint a földre és megrendíti azt, * a hegyeket megérinti és füstölögnek. * Énekelni fogok az Úrnak életemben, * zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. * Legyen kellemes számára beszédem, * én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. * Fogyjanak el a bűnösök a földről, * és a gonoszok úgy, hogy ne is legyenek! * Áldjad, én lelkem, az Urat!

 

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! (3x)

 

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Szentséges főpásztorunk, N. pápáért, Istenszerető N. metropolitánkért, N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked Uram!

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Amen.

 

 

 

 

1. hang

Uram, tehozzád kiáltok, *hallgass meg engem; *figyelmezz imádságom hangjára, *midőn tehozzád kiáltok; *’hallgass meg engem, Uram!

Igazodjék fel az én imádságom, *mint a tömjénfüst a te színed elé, *kezeimnek fölemelése *esti áldozat gyanánt! *’Hallgass meg engem, Uram!

 

MINDEN TEREMTMÉNY FÉLELMÉBEN ELVÁLTOZOTT, * látván téged, Krisztus Üdvözítőnk, a kereszten függeni; * a nap homályba borult, * és a föld alapjai megrendültek; * s mindenek részvéttel indultak meg a mindeneket Teremtő szenvedésén, * ki önként szenvedtél érettünk, *’ Urunk, dicsőség ked!

A GONOSZ ÉS ISTENTELEN EMBEREK * miért terveznek hiábavalóságot? * Miért ítélik halálra a mindenség Életét? * Ó magasztos csoda! * A világ Alkotóját a bűnösök kere adják, * és az emberszeretőt a keresztre emelik, * hogy az alvilág rabjait kiszabadítsa. *’ Ó, hosszantűrő Urunk, dicsőség néked!

MA A SZEPLŐTELEN SZŰZ keresztre feszítve látott téged, Ige, * és anyai lelkébe fájdalmas tőr hatolt, * amely szívében sebet ejtett; * s lelke mélyéből fájdalmasan felzokogott, * és szétomlott hajjal siránkozva * s mellét verve bánatosan kiáltott fel: * Jaj nekem, isteni gyermekem! * Jaj nekem, világ vigossága! * Miért szálltál alá szemeim elől, Isten Báránya? * Még az angyalok is remegve ámulnak a te szenveseden: *’ felfoghatatlan Urunk, dicsőség néked!

TÉGED, KRISZTUS, a mindenség Alkotóját és Istenét * látván a te szeplőtelen szűz Anyád, keresztre feszítve, * keservesen fölsóhajtott: * Fiam, hová lett tekinteted szépge? * Nem bírom már nézni, amint igazságtalanul keresztre feszítenek: * Siess tehát, és kelj föl, * hogy dicsőítsem a te halottaidból való *’ harmadnapi föltámadásodat!

6. hang

MA A TEREMTÉS URA Pilátus előtt áll, * és a mindenség Alkotója keresztre feszíttetik, * mint önként leöletésre vezetett bárány, * szögekkel felszögeztetik, * és oldalát átfik, * és aki mannát bocsátott a földre, * azt szivacsrólitatják. * Arcát csapdossák a világ Megválnak, * és saját szolgái gúnyolják a mindenség Alkotóját. * Ó, fönséges emberszeretet! * Az Úr megfeszítőiért imádkozik Atyhoz, mondván: * „Bocsásd meg nekik ezt a bűnüket, * mert nem tudják a törvényszegők, *’ milyen igazságtalan dolgot művelnek!”

Dicsőség…

HOGYAN ÍTÉLHETTE a törvénytelen tanács * a mindenek Királyát halálra; * nem szégyellve magát az ő jótéteményei láttára, * melyekre fölhívta a figyelmet az ő szava: * „Mit cselekedtem nektek, én pem? * Nem árasztottam-e el Júdeát csodákkal? * S nem támasztottam-e fel a holtakat puszta szóval? * Mindezeket mivel viszonoztok nekem? * Miért nem emlékeztek vissza rám? * A gyógyításokért sebekkel, * az életért halállal fizettek nekem! * Jótevőtöket, mint gonosztevőt, * törvényhozótokat, mint törvényszegőt, * a mindenség Királyát, mint elítéltet keresztre szegezitek! *’ Hosszantűrő Urunk, dicsőség ked!

Most és…

RETTENETES ÉS KÜLÖNÖS TITOK történik ma szemeink előtt: * az Érinthetetlent elfogták, * ki Ádámot az átok kötelékeiből feloldozta, azt megkötözik; * aki a szíveket és veséket vizsgálja, * igazságtalan vizsgálat avetik, * azt, aki a feneketlen mélyget betölté, * a tömlöcbe taszítják; * s aki előtt a mennyei erők rettegve állanak, * azt Pilátus e állítják, * a Teremtő arcát teremtmény veri, * az élők és holtak bíráját keresztfára ílik, * a pokol legyőzőjét sírba teszik. * Ki mindezeket kegyesen elszenvedted * és az átoktól mindnyájunkat megszabatottál, *’ ártatlanul szenvedő Urunk, dicsőség ked!

 

Körmenet teljes liturgikus díszben, tömjénezővel és evangéliumos könyvvel.

Pap: Bölcsesség igazhívők!

Nép: Enyhe világossága, * a szent és boldog, * és halhatatlan * mennyei Atya isteni dicsőségének, * Jézus Krisztus! * Eljövén a Napnak lenyugvásához * és látván az esteli fényt; * áldjuk az Atyát * s a Fiút, és a Szentlélek Istent! * Mert te méltó vagy, * hogy minden időben, * szent hangon énekeljünk tenéked, * Isten fia, * ki éltet adsz a világnak; * miért is ez a világ dicsőít téged.

 

Pap:Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen, 4. hang

Kántor: Elosztották maguk között ruháimat, * és köntösömre sorsot vetettek. *

Nép: köntösömre sorsot vetettek.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Kivonulás könyvének olvasása (33,11-23)

Pap: Figyelmezzünk!

Felolvasó: „Szólt az Úr Mózeshez…”

Rögtön prokimen, 4. hangon:

Kántor: Ítéld meg, Uram, * akem árkat! *

Nép:a nékem árkat.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Jób könyvének olvasása (42,10-17)

Pap: Figyelmezzünk!

Felolvasó: „Az Úr még jobban megáldotta Jóbot…”

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Izajás próféta jövendölésének olvasása (52,13-54,1)

Pap: Figyelmezzünk!

Felolvasó: „Így szól az Úr…”

Rögtön prokimen, 6. hangon:

Kántor: Mély gödörbe tettek engem, * sötétségbe és a halál árnyéba. *

Nép: sötétségbe és a halál árnyéba.

Pap:Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt levelének olvasása(1,18-31)

Pap: Figyelmezzünk!

Felolvasó: „Az Úr még jobban megáldotta Jóbot…”

Pap:Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Alleluja, 1. hang. Alatta középtömjénezés.

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot, Szent Máté evangéliumának olvasása!

Nép: Dicsőség a te kínszenvedésednek, Uram, dicsőség!

Evangélium.

Nép: Dicsőség a te hosszútűrésednek, Uram, dicsőség!

 

Pap: Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még szentséges (egyetemes) főpásztorunk, N. (római) pápáért, Istenszerető N. metropolitánkért, N. püspökünkért, lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Amen.

 

4. hang. Minta: Elcsodálkozott József…

Add Urunk, hogy ez estén * minden bűntől megőrizzük magunkat.

Áldott vagy te. Urunk, atyáinknak Istene; * dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Amen.

Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, * amint tebenned bíztunk.

Áldott vagy te, Urunk, * taníts meg minket a te igazságaidra.

Áldott vagy te, Uralkodó, * oktass bennünket a te igazságaidra.

Áldott vagy te, Szent, * világosíts meg minket a te igazságaiddal.

Uram, a te kegyelmed örökké, * kezeid munkáit meg ne vesd.

Téged illet a dicséret, * téged illet az ének.

Téged illet a dicsőség, * Atya és Fiú és Szentlélek,

most és mindenkor *’ és örökkön-örökké. Amen.

 

Pap: Teljesítsük esti könyörgésünket az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ezen egész estét tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert jóságos és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Amen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép (hosszan): Néked, Uram!

Pap: Legyen áldott és dicsőített a Te országod hatalma, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép: Amen.

Előverses sztihirák:

2. hang. Mintadallam.

MIDŐN * téged, Üdvötő Jézusom, * ki mindnyájunk élete vagy, *Arimateai József a keresztről holtan levett, ** akkor * illatos szerekkel tiszta gyolcsba takarta * a te romolhatatlan testedet * és szívből vágyott arra, * hogy tisztaságos testedet bűnös ajkaival megcsókolja, ** gis * félelemtől visszatartva, * örömmel kiáltott néked: *’ Dicsőség a te alázatosságodnak, Emberszerető!

Elővers:Az Úr országol, ékességbe öltözött.

MIDŐN * a mindenségért új sírba helyeztek téged, * ki mindnyájunk Megváltója vagy, ** akkor * a mindig gúnyosan kacagó alvilág * látván ged, megrendült, * zárai széttörtek, kapui összedőltek, * sírboltok nyíltak meg és halottak támadtak föl; ** akkor * Ádám hálával eltelten örömmel kiáltott fel: *’ Dicsőség a te alázatosságodnak, Emberszerető!

Elővers:Mert ő erősítette meg a föld kerekségét, mely nem fog ingadozni.

MIDŐN * testileg önként a sírba tétettél, * ki isteni természeted szerint körülírhatatlan * és határtalan vagy, ** akkor * a halál tárházát leromboltad, * és egész alvilági tartományát megsemmitetted, Krisztus; * s ezáltal ezt a szombatot is * isteni áldásodra és dicsőségre *’ és fényességedre méltattad.

Elővers:A te házadat szentség illeti, Uram, örök időkre.

MIDŐN * a mennyei erők látták, Krisztus, * hogy istentelenek álnokul rágalmaztak, * és hogy sírod kövét ama kezek lepecsételték, * melyek a te legszentebb oldaladat lándzsával általverték, * elámultak a te kimondhatatlan hosszú relmed felett, ** de a mi * üdvösségünknek örvendve* ezt kiálták néked: *’ Dicsőség a te alázatosságodnak, Emberszerető!

Kinyílik a királyi ajtó. A pap háromszor körültömjénezi az oltáron fekvő sírleplet, majd három metániát végez előtte.

Dicsőség… most és… 5. hang

TÉGED, URAM, ki világossággal, mint köntössel, körül vagy öltve, * József Nikodémussal együtt levett a fáról, * és látván téged, mint meztelen halottat, eltemetetlenül, * keservesen sírva fakadt * és zokogva mondta: * Ó, jaj nékem, legédesebb Jézus! * kit egy kevéssel ezelőtt * a nap látván a kereszten függve, homályba borult * és a föld félelmében megrendült, * a templom kárpitja ketszakadt; * íme, most nekem így kell látnom téged, * ki érettem önként elszenvedted a halált! * Miként temesselek el, én Istenem? * Avagy minő gyolcsba göngyöljem drága testedet? * Hogyan érintsem kezeimmel legtisztább tagjaidat? * S milyen dicsőítő éneket zengjek elköltözésed felett, kegyelmes? * Magasztalom a te kínszenvedésedet, * dicsőítem a te eltemettetésedet és feltámasodat: *’ Uram, dicsőség ked!

Most bocsásd el, Uram, * a te szolgádat * a te igéd szerint békességben,mert látták szemeim * a tőled küldött Üdvözítőt, * kit rendeltél minden népek színe elé,világosságul a pogányoknak * megvilágosítására, * és dicsőségül a te népednek, Izraelnek.

 

         Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!(3x)

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

         Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

         Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

         Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Pap:Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép:Amen.

A pap a fejére emeli a leplet, és az oltárt jobb felől megkerülve az északi ajtón kiviszi, s indul a körmenet.

 

Tropár, 2. hang (Addig ismételve, míg a leplet a sírra nem helyezik.)

AZ ISTENFÉ JÓZSEF * levevén a fáról a te legtisztább testedet, * tiszta gyolcsba göngyölé *’ és illatos szerekkel ellátva új sírba helyezé.

 

2. hang

A KENETHOZÓ ASSZONYOK ELŐTT a sírnál megjelenő angyal ezeket mondá: * A kenetek a halottakat illetik. *’ Krisztus az enyészettől idegen maradt.

 

Pap:Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép:Uram irgalmazz!

Pap:Uralkodó Urunk, Jézus Krisztus! Áldunk és magasztalunk téged, mint Megváltónkat, a tisztes és isteni nagyböjt eltöltéséhez nekünk nyújtott gazdag segítségedért, mely böjtnek viselésére saját példád által serkentettél bennünket, s tartalmát a mi üdvösséges megtérésünkre, lelkünk és testünk megtisztulására, negyvennapi időben határoztad meg. Véghetetlen kegyességednél fogva azzal is megvigasztaltál bennünket, hogy böjti vezeklésünk fele útján, a te drága feszületed képe előtt leborulhattunk és azt méltatlan ajkaink hozzáérintése által csókolhattuk; dicsőítvén téged, mint a keresztfán megfeszített Istenünket. Áldunk és magasztalunk téged, hogy megengedted szemlélnünk a te kedveltednek, Lázárnak, negyednapi feltámadását és Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulásodat, mely alkalommal követői lehettünk ama zsidó gyermekeknek, akik pálmaágakat tartván kezeikben, hozsannát kiáltottak néked. Áldunk és magasztalunk téged, hogy méltattál bennünket a te legszentebb és üdvösséghozó kínszenvedésed csodálhatására, s egyszersmind érdemesítettél, hogy a mai szent napon vérző kebellel boruljunk le a te isteni kereszted, a lándzsa, nádvessző, ecetes szivacs, élethozó halálod és szent oldalad sebe előtt, melyből vér és víz folyt a világ üdvösségére; s fájdalmas szívvel tanúi legyünk keresztről való levételed és testszerinti sárba helyeztetésednek. Áldunk és magasztalunk téged, megváltó Istenünk, a boldogító reményért, hogy kegyességed szerint megengeded nekünk feltámadásod fényes emlékünnepét is elérnünk, melyen örömtől eltelve, téged az arkangyalokkal, angyalokkal, Kerubokkal, Szeráfokkal, minden mennyei Erőkkel és Szentekkel, kiváltképpen pedig a te szeplőtelen Anyáddal, az Istenszülő Szűzzel, dicsérünk és magasztalunk. Most pedig, üdvhozó halálod és eltemettetésedet dicsőítve, szent sírod előtt mély alázattal leborulunk és e szent hajlékban egybegyűlt szolgáidért áhítattal könyörgünk: fogadd kegyesen a mi megtérésünket, imádságainkat, böjtöléseinket, könnyeinket, sóhajtásainkat és térdhajtásainkat, melyeket szívünk töredelmességében és lelkünk alázatosságában, bűneink bocsánatára néked felajánljuk. Fogadd kegyesen a mi gyónásunkat és bűnbánatunkat, miképp elfogadtad a vámszedő alázatos fohászkodását, s bocsásd meg nekünk, harmadnapi föltámadásodért, minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeinket. Tisztíts meg bennünket is, mint ahogy megtisztítottad a lábaidat könnyhullatással áztató bűnös nőt; és fogadj be minket is, mint befogadtad a téged megtagadó s később vétke felett keserű könnyek közt bánkódó Pétert. Öntsd szíveinkbe a te félelmedet, hogy teljes szívünkből tiszteljünk és imádjunk téged, s többé ne térjünk vissza a tisztátalan és gonosz cselekedetekre; hanem add, hogy őrizzük meg a te parancsolataidat életünk minden napjaiban, és a te akaratod szerint járjunk. És méltass bennünket, miképp kárhozat nélkül részesüljünk a te legtisztább tested és drága véredben, hogy részeseivé tétetvén a te harmadnapi feltámadásodnak, minden Szentekkel együtt a mennyek országára is méltóknak találtassunk. Mert te vagy az irgalom és üdvösség Istene és néked dicsőítést, hálaadást, tiszteletet és imádást küldünk, a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép:Ámen.

Pap:Bölcsesség!

Nép: Adj áldást!

Pap:Krisztus, a mi Istenünk ki áldott és dicsőített öröktől fogva.

Nép: Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön-örökké!

Pap:Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap:Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, uram!

Pap: Krisztus, igaz Istenünk, aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért a borzalmas szenvedéseket, az életadó keresztet és az önkéntes eltemetést testileg elfogadta, az ő legtisztább Anyjának, szentéletű és isteni ihletettségű atyáinknak és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

Nép: Amen.

Pap:Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép: Amen.

 

NAGYSZERDA ESTE

„Uram, tehozzád…” után:

 

1. hang

Téged, a Szűz fiát, * a bűnös asszony Istennek ismervén el * zokogva ezt mondta, * mert könnyekre méltó dolgokat velt: * Oldozz fel neimtől, * mint feloldom hajfonataimat, * szeresd a szeretőt, aki gyűlöletet érdemel, * és a vámosokkal együtt hirdet majd ged, *’ emberszerető Jótevőm!

A drága kenetet a nös asszony * a könnyeivel keverte, * és miután lábadat megcsókolta, * szeplőtelen lábaidra öntötte. * Neki azonnal megtisztulást adtál, * ki érettünk szenvedtél. * Ajándékozz nekünk is bocsánatot, *’ és üdvözíts minket!

Midőn a bűnös asszony kenetet hozott neked, * épp akkor tanítványod alkut kötött a törvényszegőkkel. * Amaz örömmel öntötte rád a drága kenetet, * ez pedig már sietett elárulni a fölbecsülhetetlent. * Amaz uralkodónak ismert el, * ez pedig elszakadt az Uralkotól. * Az asszony így megszabadult, * ám Júdás az ellenség rabja lett. * Szörnyű volt a kicsapongás, * de erősebb a megrés. * Ezt add meg nekem is, értünk szenvedő Üdvözítő, *’ és üdvözíts engem!

Mennyire nyomorult Júdás! * Ő látta a bűnös nőt, ki lábadat csókolta, * és alattomosan eltervezte az áruló csókot! * Az asszony kibontotta hajfonatait, * őt pedig megbéklyózta fölindulása, * így kenet helyett romlott szagú gonoszgát hozta, * mert az irigység nem képes a hasznosat lasztani. * Ó, mennyire nyomorult dás! *’ Mentsd meg az ő sorsától, Istenünk, lelkünket!

2. hang

A bűnös asszony igyekezett kenetet venni, * méghozzá drága illatszert, * hogy megkenje vele tevőjét. * És a kenet készítőjéhez így szólt: * Adj nekem kenetet, hogy vele kenjem meg azt, *’ aki letörölt rólam mindenbűnt!

6. hang

A bűnbe süllyedt nő rád talált, üdvösség révpartja, * és a könnyeivel vegyített kenettel megkenve téged, erre kért meg: * Nézz reám, mert hatalmadban van a bűnbocsánat! * Tekints reám, mert a bűnösök megtérését várod! * Ments meg engem, Uram, bűneim vihatól, *’ a te nagy irgalmad által!

Dicsőség… Most és… 8. hang

Uram, a sok bűnbe merült nő * istenségedet megérezve * vállalta a kenethozást, * s előre elhozta a balzsamot eltemetésedre. * „Ó, jaj nekem – sírva kiáltá –, * éjszakaként borul rám bűneim sokaga * és a vétkekhez való ragaszkodás holdtalan homálya! * Fogadd el könnyeim patakját, * ki a felhők vizét a tengerbe tod. * Hajolj le szívem sóhajsaihoz, * ki az egeket meghajlítod kimondhatatlan alázattal! * Csókkal borítom el legszentebb lábaidat, * és megtörlöm a hajfürtökkel, * amelyekkel Éva az Édenkertben * a te közeledésed hangjára félelmében elrejzött. * Ki tudná föltárni bűneim sokaságát * és a te ítéleteid mélységét? * Üdvözítőm, lelkem megmenje, * ne vesd meg a te szolgálódat, *’ hiszen irgalmad végtelen!”

 

Prokimen, 4. hang. (135. zsoltár)

Adjatok hálát az ég Istenének, * mert irgalma örökkéva! *’ Mert irgalma örökkévaló!

Kivonulás könyvének olvasása (2,11-23)

Prokimen, 4. hang. (137. zsoltár)

Uram, irgalmad örökkévaló, * ne vesd meg kezed alkotásait! *’ Ne vesd meg kezed alkotásait!

Jób könyvének olvasása (2,1-10)

 

         Előverses sztihirák

 

6. hang

Ma Krisztus eljött a farizeus házába, * és a bűnös nő odaborult lába elé, így kiáltva: * Tekints reám, mert a bűnben elmerültem! * és kétségbeestem tetteimért! * Ne utáljon meg engem a tegod! * Adj bűnbocsánatot, Uram, nekem, *’ és üdvözíts engem!

Kibontotta haját előtted, Urunk, a bűnös nő, * Júdás is kinyújtotta kezét a törvényszegők felé. * Az egyik azért, hogy elnyerje a feloldozást, * a másik pedig, hogy pénzhez jusson. * Azért így kiáltunk hozzád: * Szabadítónk, akit ő érettünk elárult, *’ Urunk, dicsőség ked!

Rossz illatot árasztó bűnös jött hozzád, * könnyeivel öntözve lábadat, Üdtő, * s így előre jelezte kínszenvedésedet. * Hogyan nézzek szemedbe, Uralkodó, * ki eljöttél, hogy megmentsd a mélyből a paráznát? * Támassz fel engem is a halálból, * ki Lázárt feltámasztottad negyednapra a sírból! * Fogadj be engem, nyomorultat, *’ és üdzíts engem, Uram!

Dicsőség… Most és… 6. hang

Az életmódja miatt kétségbeesett * és erkölcseire nézve rossz nő * kenettel járult hozzád, ezt mondván: * Ne taszíts el engem, a paráznát, * ki a Szűztől születtél, * Ne vesd meg könnyeimet, az angyalok öröme, * de fogadj be engem, a bűnbánót, * kit nem vetettél el vétkeim közben, Uram, *’ a te nagy irgalmad folytán!

 

Böjti befejezés

 

" KÖZÖS DIÓHÉJ "

Adó 1+1 % - Támogatás

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:

0011

  
Az Egyházközségünket támogató
Kis Szent Teréz Alapítvány adószáma:

18410215-1-05

Tájékoztató az 1 % felajánlásáról 

 

Az Egyházközség számlaszáma:

10700086-66754772-51100005

Egyházfenntartás

Hogyan támogathat minket?

>>>Kattintson ide<<<

Hitoktatási körlevél MKPK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar
hitoktatásról szóló körlevele

és Nyilatkozat

ide kattintva olvasható

Képviselőtestület

AZ EGYHÁZKÖZSÉG

KÉPVISELŐTESTÜLETE

>>>kattintson ide<<<

Ajánlott oldalak

 

Keresés

Régi oldalunk...

Régi oldalunk

MEGSZŰNT!!!

már nem talál

archív tartalmakat:

www.diosgyorgk.fw.hu

Már nem frissül tovább,

és elmúlt eseményeink

már nem tekinthetőek meg.

VÉGE...

Ki olvas minket?

Oldalainkat 21 vendég böngészi